برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی خانگی
نام مسئول
محمد رضا ملانوری
نام مداح
حسین آبیاری
نام همیار بهداشت
مرتضی بنافتی زاده
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ شهید مدنی ک 17 شهریور ک شهید صالح بیک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47438
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ شهید مدنی ک 17 شهریور ک شهید صالح بیک
تاریخ شروع : شهریور ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30