برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی حسینیه باغستان شاهدیه ابرندآباد
نام مسئول
محمد رضا جعفری
نام مداح
محمد حسین میرجلیلی
نام همیار بهداشت
محمد رضا میرجلیلی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
شاهدیه خیابان امام خمینی جنب پایگاه بسیج حسینیه بزرگ باغستان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48758
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی حسینیه باغستان شاهدیه ابرندآباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : شاهدیه خیابان امام خمینی جنب پایگاه بسیج حسینیه بزرگ باغستان
تاریخ شروع : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0