برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی انجمن آوای فرشتگان امید کارمانیا
نام مسئول
علی ایلاقی حسینی
نام مداح
محمد رضا نصیری
نام همیار بهداشت
محبوبه محمد خانی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
شهرک سیدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48887
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی انجمن آوای فرشتگان امید کارمانیا
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : شهرک سیدی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0