برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
زینب گلین مقدم
نام مداح
محمد گلین مقدم
نام همیار بهداشت
معصومه نور محمودی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، فردوسی غربی، کوچه شهید جور ابراهیمی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49568
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، فردوسی غربی، کوچه شهید جور ابراهیمی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:30
زمان پایان : 16:30