برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
محمدعلی جهانگیر
نام مداح
سیدرضا حسینی قمی
نام همیار بهداشت
علی جهانگیر
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
سید گلسرخ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49496
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : سید گلسرخ
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0