برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
علی محمد نمکی آبشوری
نام مداح
سیدمحسن نقیبی
نام همیار بهداشت
مهدی نمکی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
دهه فجر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49396
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : دهه فجر
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0