برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
معصومه نور محمودی
نام مداح
محمد گلین مقدم
نام همیار بهداشت
محدثه نورمحمودی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن،خیابان شهید تسلیم کار، کوچه حافظ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49439
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن،خیابان شهید تسلیم کار، کوچه حافظ
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:30