برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
ابوالقاسم راجو
نام مداح
مهدی حسینی
نام همیار بهداشت
محمد راجو
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
فلکه ابوذر پشت انتقال خون کوچه لاله 4
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49420
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : فلکه ابوذر پشت انتقال خون کوچه لاله 4
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:22
زمان پایان : 21:18