برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
کاظم لوک زاده
نام مداح
محمد ابروبالا
نام همیار بهداشت
مجتبی دهقانی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
شهید صدوقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49117
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : شهید صدوقی
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:30