برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
محمد علی کریمی
نام مداح
مهدی ضیافتی
نام همیار بهداشت
امیر کریمی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار شهید بهشتی روبروی بنیاد شهید کوچه خرم کوچه گلها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48688
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار شهید بهشتی روبروی بنیاد شهید کوچه خرم کوچه گلها
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0