برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
محمد حاجی باقری
نام مداح
سجاد عبد یزدان
نام همیار بهداشت
مهدی حاجی باقری
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان آذر بهرام -بعد از کوچه 41 -ساختمان غدیر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-48495
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان آذر بهرام -بعد از کوچه 41 -ساختمان غدیر
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:19
زمان پایان : 21:59