برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی
نام مسئول
کاظم حسینی فهرجی
نام مداح
سید کمال باقری
نام همیار بهداشت
کاظم حسینی فهرجی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار باهنر قبل از سه راه آذر یزدی حسینیه خرمشاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48242
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار باهنر قبل از سه راه آذر یزدی حسینیه خرمشاد
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30