برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل هوشمند
نام مسئول
محمد هوشمند پناه
نام مداح
محمد حسین امامی زاده
نام همیار بهداشت
محمد هوشمند پناه
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان زنگی آباد کهنوج مدیم منزل هوشمند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48930
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل هوشمند
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان زنگی آباد کهنوج مدیم منزل هوشمند
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:30
زمان پایان : 12:0