برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل محمد اکبری
نام مسئول
محمد اکبری
نام مداح
میلاد قاسمی
نام همیار بهداشت
مهدی اکبری
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، بلوار جمهوری خیابان خارزمی ، خارزمی16 نبش اولین فرعی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48801
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل محمد اکبری
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، بلوار جمهوری خیابان خارزمی ، خارزمی16 نبش اولین فرعی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0