برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل مجتبی امیرخانی
نام مسئول
مجتبی امیرخانی
نام مداح
ابوذر انصاری
نام همیار بهداشت
محسن امیرخانی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، خیابان سرباز، کوچه32 غربی3
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48573
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل مجتبی امیرخانی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، خیابان سرباز، کوچه32 غربی3
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0