برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل ماشاءالله مهدیزاده
نام مسئول
ماشاءالله هادیزاده
نام مداح
علی احمدی
نام همیار بهداشت
ابراهیم مهدیزاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، خیابان سرآسیاب خیابان شهید مغفوری 21 روبروی کوچه دبستان قدس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل ماشاءالله مهدیزاده
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، خیابان سرآسیاب خیابان شهید مغفوری 21 روبروی کوچه دبستان قدس
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0