برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل علی حسنی پور
نام مسئول
علی حسنی پور
نام مداح
حسین مهدیزاده
نام همیار بهداشت
وحید حسنی پور
استان
کرمان
شهرستان
گلباف
آدرس
کرمان، گلباف خ شهید دستغیب جنب مدرسه شهید دستغیب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7641-49384
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل علی حسنی پور
استان : کرمان
شهرستان : گلباف
آدرس : کرمان، گلباف خ شهید دستغیب جنب مدرسه شهید دستغیب
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:0