برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل عباس زنگی آبادی
نام مسئول
عباس زنگی آبادی
نام مداح
حسین امامیزاده
نام همیار بهداشت
علی زنگی آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان سده کوچه33 سمت چپ درب 8
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5059
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل عباس زنگی آبادی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان سده کوچه33 سمت چپ درب 8
تاریخ شروع : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : :
زمان پایان : :