برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل رضا کارگر
نام مسئول
کرمان خیابان کارگر نبش کوچه20 منزل اول سمت راست 7614745749
نام مداح
رسول 2993242555
نام همیار بهداشت
محمدرضا 2993234412
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان کارگر نبش کوچه20 منزل اول سمت راست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48675
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل رضا کارگر
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان کارگر نبش کوچه20 منزل اول سمت راست
تاریخ شروع : 19,0,0
تاریخ پایان : 19:00:00
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 21:0