برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل حسین پورمحی آبادی
نام مسئول
حسین پور محی آبادی
نام مداح
علی زمانی
نام همیار بهداشت
احد پورمحی آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان میرزا آقا خان، کوچه52 پلاک 3 روبروی مدرسه شهید احمدی روشن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-47534
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل حسین پورمحی آبادی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان میرزا آقا خان، کوچه52 پلاک 3 روبروی مدرسه شهید احمدی روشن
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0