برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل حسین برزگر علی آبادی
نام مسئول
حسین برزگرعلی آبادی
نام مداح
حامد مؤمنی
نام همیار بهداشت
فاطمه امیرپورماهانی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان امام سجاد کوچه 7 شهرک ثامن 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48685
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل حسین برزگر علی آبادی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان امام سجاد کوچه 7 شهرک ثامن 2
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0