برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل ایرانمنش
نام مسئول
پوران ضرابی
نام مداح
مانی سینایی
نام همیار بهداشت
محمدحسین ایرانمنش
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان مدیریت خیابان سجادیه ، سجادیه 13درب آخر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-47419
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل ایرانمنش
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان مدیریت خیابان سجادیه ، سجادیه 13درب آخر
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30