برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل اسکندری
نام مسئول
صادق اسکندری
نام مداح
محمد مهدی جمشیدی
نام همیار بهداشت
محبوبه نیک نفس
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
جوپار خ 17شهریورک4
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48714
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل اسکندری
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : جوپار خ 17شهریورک4
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0