برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی منزل آقای صدقی
نام مسئول
مجتبی صدقی
نام مداح
علی صدقی
نام همیار بهداشت
مصطفی مختار آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان کاظم آباد بلوار امام خمینی(ره) کوچه24 سالن منزل حجت الاسلام مجنبی صدقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49206
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی منزل آقای صدقی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان کاظم آباد بلوار امام خمینی(ره) کوچه24 سالن منزل حجت الاسلام مجنبی صدقی
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : اسفند ۲۹ ۱۴۰۲
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 8:0