برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی عیسی شریف پور
نام مسئول
عیسی شریف پور
نام مداح
مجید منصوری
نام همیار بهداشت
نجمه شریف پور
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، خیابان ابوذر جنوبی پارک سراج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48937
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی عیسی شریف پور
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، خیابان ابوذر جنوبی پارک سراج
تاریخ شروع : مهر ۰۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 20:30