برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خانگی زنانه
نام مسئول
حسین لطیفی خوراسگانی
نام مداح
حمید محمودی خوراسگانی
نام همیار بهداشت
جواد تبعیدیان خورلسگانی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خوراسگان چی شرقی جنب مسجد ولیعصر پ ۱۴
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-48738
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خانگی زنانه
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خوراسگان چی شرقی جنب مسجد ولیعصر پ ۱۴
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:0