برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه امام حسین
نام مسئول
مجید مسعودی فرد
نام مداح
محمد رضا رنجبر
نام همیار بهداشت
علیرضا مشرف
استان
یزد
شهرستان
آدرس
یزد بلوار صابر یزدی - گوچه 36
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-0-49509
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه امام حسین
استان : یزد
شهرستان :
آدرس : یزد بلوار صابر یزدی - گوچه 36
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:14
زمان پایان : 20:30