برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه امام حسین
نام مسئول
اکرم نجفی
نام مداح
وحید حرامیان
نام همیار بهداشت
محمد علی منتظری
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد خیابان مطهری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49058
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه امام حسین
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد خیابان مطهری
تاریخ شروع : مهر ۰۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:22
زمان پایان : 20:23