برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه الزهرا(س)
نام مسئول
زراره رضایی
نام مداح
زراره رضایی
نام همیار بهداشت
حسین شریفی
استان
مازندران
شهرستان
قائم شهر
آدرس
خ بابل / کوچه امیرکبیر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4761-49299
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه الزهرا(س)
استان : مازندران
شهرستان : قائم شهر
آدرس : خ بابل / کوچه امیرکبیر
تاریخ شروع : تیر ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:8
زمان پایان : 18:7