برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضت العباس
نام مسئول
علی اصغر خورشیدی
نام مداح
حسینعلی نصیری نیا
نام همیار بهداشت
علی اکبر معانی شیرازی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
خیابان دروازه کازرون-کوچه 19
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-49078
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضت العباس
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : خیابان دروازه کازرون-کوچه 19
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30