برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : رهروان ولایت
نام مسئول
حامد تفقدی
نام مداح
بهزاد خاتمی
نام همیار بهداشت
مهرداد اکبری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
میدان شهدا، بلوار صاحب اازمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49136
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : رهروان ولایت
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : میدان شهدا، بلوار صاحب اازمان
تاریخ شروع : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:19
زمان پایان : 0:0