برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : رهروان شهدا منتظران موعود
نام مسئول
یاسر فیضی
نام مداح
یاسر فیضی
نام همیار بهداشت
یاسر فیضی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
خواجه ربیع مهرمادر ۱۹ مسجد الرسول
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-15321
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : رهروان شهدا منتظران موعود
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : خواجه ربیع مهرمادر ۱۹ مسجد الرسول
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30