برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : رایت لعباس
نام مسئول
مهدی آجری
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
سیدمحمدمهدی عفولیان شجاع رضوی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
سیدرضی45 بغل مسجدولی عصر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010478
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : رایت لعباس
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : سیدرضی45 بغل مسجدولی عصر
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:38
زمان پایان : 23:38