برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : رایت الهدی
نام مسئول
حمیدرضا محبی
نام مداح
فتاح رجبی
نام همیار بهداشت
حسن عسکر بیوکی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
عظیمیه بلوار بهارستان شبنم 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010969
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : رایت الهدی
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : عظیمیه بلوار بهارستان شبنم 2
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 0:22