برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : رایات الحسین(شهید شریف الحسینی)
نام مسئول
آرش سنویی محصل
نام مداح
سید محمود صفاتی
نام همیار بهداشت
صابر طبیعی اول
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار فردوسی فردوسی ۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49280
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : رایات الحسین(شهید شریف الحسینی)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار فردوسی فردوسی ۱
تاریخ شروع : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:34
زمان پایان : 11:34