برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دوطفلان مسلم متوسلین به قمربنی هاشم (ع)
نام مسئول
هادی منادی
نام مداح
سیدصادق غروی
نام همیار بهداشت
هادی منادی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
عماریاسرک20 ک2 پ28
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226011878
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دوطفلان مسلم متوسلین به قمربنی هاشم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : عماریاسرک20 ک2 پ28
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0