برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دوطفلان جناب مسلم ع
نام مسئول
مجید شریفی
نام مداح
رضا عینی
نام همیار بهداشت
رضا شریفی
استان
لرستان
شهرستان
پل دختر
آدرس
مورانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-6851-15111
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دوطفلان جناب مسلم ع
استان : لرستان
شهرستان : پل دختر
آدرس : مورانی
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :