برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دلسوختگان ائمه اطهار
نام مسئول
مهدی گودرزی
نام مداح
مهدی گودرزی
نام همیار بهداشت
مهدی گودرزی
استان
لرستان
شهرستان
خرم آباد
آدرس
بیست وچهارمتری حکیم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-681-15540
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دلسوختگان ائمه اطهار
استان : لرستان
شهرستان : خرم آباد
آدرس : بیست وچهارمتری حکیم
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :