برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دلباختگان مهدی عج
نام مسئول
احمد خادمی پور
نام مداح
رسول رحمت زاده
نام همیار بهداشت
ملیحه مسعودی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شهرک توحید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3947
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دلباختگان مهدی عج
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شهرک توحید
تاریخ شروع : فروردین ۰۱ ۱۳۸۰
تاریخ پایان : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:37
زمان پایان : 11:37