برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دارشفا پنج تن ال عبا
نام مسئول
اقدس زارع منصوری
نام مداح
ناهید حاجی زاده
نام همیار بهداشت
حسن شکاری
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
چهارراه بازارگانی بلوار شاهد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49576
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دارشفا پنج تن ال عبا
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : چهارراه بازارگانی بلوار شاهد
تاریخ شروع : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:18
زمان پایان : 0:20