برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دارالقرآن امام حسین (ع)
نام مسئول
علی اصغر کوه کن
نام مداح
محمد جعفر حیدری
نام همیار بهداشت
طاهره اباذری
استان
کرمانشاه
شهرستان
كنگاور
آدرس
کنگاور میدان سپهبد سلیمانی (آزادی) پشت شورای شهر ،محل برگزاری حیاط دبیرستان سمیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 217090005
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دارالقرآن امام حسین (ع)
استان : کرمانشاه
شهرستان : كنگاور
آدرس : کنگاور میدان سپهبد سلیمانی (آزادی) پشت شورای شهر ،محل برگزاری حیاط دبیرستان سمیه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59