برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : دارالحسن(ع)
نام مسئول
مجتبی زحمتکش
نام مداح
سید رضا تحویلدار
نام همیار بهداشت
امیر عباس زحمتکش
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
دور شهر - کوچه 7 - انتهای کوچه سمت چپ- پلاک33
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47743
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : دارالحسن(ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : دور شهر - کوچه 7 - انتهای کوچه سمت چپ- پلاک33
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30