برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خیمه داران اهلبیت اسحاق آباد
نام مسئول
محمد تقی زارعی
نام مداح
سید حسن نصراله زاده
نام همیار بهداشت
فاطمه سادات طباطبائی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان اسحاق آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100392
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خیمه داران اهلبیت اسحاق آباد
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان اسحاق آباد
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0