برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خیمه الزینب
نام مسئول
محمد مهدی محقق فقیه
نام مداح
محمد محقق
نام همیار بهداشت
مهدی محقق
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
چهارراه راه آهن،جنب عبادی ۴۸
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010342
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خیمه الزینب
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : چهارراه راه آهن،جنب عبادی ۴۸
تاریخ شروع : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 23:59