برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خیمه ابوالفضلی
نام مسئول
رضا شکوری
نام مداح
سعید عاطفی مقدم
نام همیار بهداشت
بهرام رشیدیان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
فيروزه ـ تخت جلگه
آدرس
شهرستان فیروزه بلوار ولایت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9331-27976
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خیمه ابوالفضلی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : فيروزه ـ تخت جلگه
آدرس : شهرستان فیروزه بلوار ولایت
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 21:59