برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خدمتگزاران اهل بیت
نام مسئول
رضا فتانی
نام مداح
مهدی اکبرپور
نام همیار بهداشت
مجتبی اکبر پور
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طبرسی شمالی ۳۸
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-47938
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خدمتگزاران اهل بیت
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طبرسی شمالی ۳۸
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:0
زمان پایان : 21:0