برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خدمتگزاران امام عصر عج الله
نام مسئول
فتح اله موحد
نام مداح
فتح اله موحد
نام همیار بهداشت
مهیار فردین
استان
گلستان
شهرستان
گنبدكاوس
آدرس
میدان هفده شهریور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-4971-47663
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خدمتگزاران امام عصر عج الله
استان : گلستان
شهرستان : گنبدكاوس
آدرس : میدان هفده شهریور
تاریخ شروع : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:41
زمان پایان : 19:41