برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خدام المهدی
نام مسئول
مجتبی زارعی
نام مداح
سیدرحمان میراحمدی
نام همیار بهداشت
محمد طاقه چیان
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
75متری عماریاسر خ شهید قدوسی مرکز خدمات حوزه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49118
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خدام المهدی
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 75متری عماریاسر خ شهید قدوسی مرکز خدمات حوزه
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0