برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قران کوثر الرسول (س) منصوری جنوبی
نام مسئول
فاطمه آتشکده
نام مداح
مرتضی شورکی
نام همیار بهداشت
فاطمه آتشکده
استان
بوشهر
شهرستان
اهرم ـ تنگستان
آدرس
منصوری جنوبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-7551-49497
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قران کوثر الرسول (س) منصوری جنوبی
استان : بوشهر
شهرستان : اهرم ـ تنگستان
آدرس : منصوری جنوبی
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:14
زمان پایان : 11:14