برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآ« اسرا
نام مسئول
سکینه سلیمانی کیاسری
نام مداح
عبد الرضا رجبی کیاسری
نام همیار بهداشت
عباش شیخانی
استان
مازندران
شهرستان
كياسر
آدرس
کیاسر-
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 24/16/03
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآ« اسرا
استان : مازندران
شهرستان : كياسر
آدرس : کیاسر-
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:15
زمان پایان : 22:30